SPECJALISTYCZNE USŁUGI MEDYCZNE

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowny Pacjencie, Szanowny Ustawowy Przedstawicielu Pacjenta

zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy:

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest:

Clinica Medica Sp. J. Lucyna Klimczak-Gołąb i Tomasz Gołąb przy ul. Wyspiańskiego 8 w Bielsku-Białej.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Clinica Medica Sp. J. od 25 maja 2018 r. jest następujący:

Alicja Kowalska, e-mail: alicja.kowalska@clinicamedica.pl

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

świadczenie usług medycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Odbiorcami danych osobowych pacjenta są:

firma świadcząca usługi administrowania systemami informatycznymi oraz osoby upoważnione przez Administratora Danych Osobowych.

Dane przetwarzane są:

w zbiorze danych osobowych pacjentów w formie elektronicznej i papierowej przez okres 20 lat, który określony jest w przepisach prawa tj. art. 29 ust 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2017, poz. 1318).

Pacjent lub ustawowy przedstawiciel pacjenta:

- podlega obowiązkowi podania swoich danych osobowych (oraz danych osobowych pacjenta w imieniu którego występuje ustawowy przedstawiciel) na podstawie art. 25 ust 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2017, poz. 1318), a konsekwencją ich niepodania do badania, wizyty lub terapii może być nieudzielenie świadczenia medycznego w tym zakresie,
- ma prawo żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych (oraz danych pacjenta w imieniu którego występuje ustawowy przedstawiciel), ich sprostowania, usunięcia danych rejestracyjnych (w przypadku wypisania się z kolejki oczekujących na realizację świadczenia medycznego), ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego.