SPECJALISTYCZNE USŁUGI MEDYCZNE

REJESTRACJA ON-LINE

Ważne informacje na temat rejestracji online:

Wybrany termin badania jest datą sugerowaną przez Pacjenta, która wymaga potwierdzenia przez nasz personel. Proszę pamiętać, że z różnych przyczyn możemy nie być w stanie zrealizować badania we wskazanym terminie, w takim przypadku zaproponujemy inny.

Po rejestracji online należy wysłać do 7dni od zarejestrowania kopię skierowania drogą e-mailową (odpowiednio dla lokalizacji: izotopytychy@clinicamedica.pl / izotopykatowice@clinicamedica.pl) z dopiskiem w temacie Skierowanie w ramach rejestracji formularzem online.

Oryginał skierowania należy dostarczyć do 14 dni lub jeżeli badanie wykonywane jest wcześniej najpóźniej w dniu badania.

Pole wymagene.
Pole wymagene.
Pole wymagene.
Pole wymagene.
Pole wymagene.