Specjalistyczne usługi medyczne

Otolaryngologia, endokrynologia, medycyna nuklearna

Działając od 1999 r. udało nam się stworzyć zaangażowany zespół, który tworzy innowacyjną firmę medyczną, świadczącą specjalistyczne usługi medyczne w różnych miastach.

Dla każdego pacjenta znajdujemy czas pozwalający na indywidualne podejście, zapewniające najwyższego poziomu: diagnostykę, prowadzenie terapii oraz poradni.

Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji

PN-ISO/IEC 27001:2017

Certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji o numerze 602/08/2018/ZSZ/C zgodny z normą PN-ISO/IEC 27001:2017 wydany przez Polską Akademię Jakości Cert sp. z o.o. w dniu 09.04.2018 r.

Zarządzanie jakością

PN-EN ISO 9001:2015

Certyfikat systemu zarządzania jakością o numerze 602/08/2018/ZSZ/C zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015 wydany przez Polską Akademię Jakości Cert sp. z o.o. w dniu 09.04.2018 r.

Poradnie

Prowadzimy poradnie w Bielsku-Białej i Tychach

Bielsko-Biała

W Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 53, udzielane są porady w dziedzinie:
otolaryngologii,
endokrynologii,
medycyny nuklearnej.

Wymagana jest wcześniejsza rejestracja wizyty.

Porady udzielane są odpłatnie.

Rejestracja

Tychy

W Tychach przy ul. Edukacji 102, od poniedziałku do piątku udzielane są porady w dziedzinie medycyny nuklearnej w ramach kontraktu z NFZ.

Wymagana jest wcześniejsza rejestracja wizyty.

Rejestracja
diagnostic
Tychy

Diagnostyka

Rejestracja

Wykonujemy specjalistyczne usługi medyczna w formie badań scyntygraficznych: statyczne i dynamiczne pojedynczych narządów oraz całego ciała i SPECT, np.:
tarczycy,
przytarczyc,
układu kostnego,
nerek,
płuc,
serca,
węzłów wartowniczych i inne.

Istnieje możliwość wykonania rzadko zlecanych badań scyntygraficznych po wcześniejszym ustaleniu rodzaju badania.

Wykonujemy izotopowy test oddechowy wykrywający zakażenie przewodu pokarmowego bakterią Helicobacter pylori.

Tychy

Terapie

Rejestracja

Po wcześniejszej kwalifikacji i ustaleniu terminu terapii leczymy:
nienowotworowe schorzenia tarczycy, np.: nadczynność wywołaną guzkami czy chorobami immunologicznymi - radioaktywnym jodem (I-131),
choroby stawów kolanowych związane np.: z reumatoidalnym lub łuszczycowym zapaleniem stawów, zwyrodnieniem, przebytym urazem czy operacją - radioaktywnym itrem (Y-90),
bóle związane z przerzutami nowotworowymi do układu kostnego - radioaktywnym strontem lub samarem (Sr-89, Sm-153).

Leczenie radioizotopowe prowadzone jest ambulatoryjnie w Zakładzie Medycyny Nuklearnej w Tychach w ramach kontraktu z NFZ lub odpłatnie.

therapy

Rejestracja

Bielsko-Biała
 • Tel. (33) 816-84-54 i kom. 513-123-027
 • Rejestracja do wszystkich poradni:

  jest możliwe osobiście lub telefonicznie:
  w poniedziałki od godz. 14.00 do 18.00
  i środy od godz. 15.00 do 18.00
 • Dane teleadresowe placówki:
 • Telefon: (33) 816-84-54
  Otwarte w poniedziałki od godz. 14.00 do 18.00
  i środy od godz. 15.00 do 18.00
 • Adres:
  Clinica Medica sp. j. - Poradnia Otolaryngologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia medycyny nuklearnej
  43-300 Bielsko-Biała
  ul. Partyzantów 53
Tychy
 • Tel. (32) 218-21-21 i (32) 218-21-22
 • Rejestracja do Zakładu Medycyny Nuklearnej

  jest możliwa osobiście i telefonicznie od poniedziałku do piątku od godz. 6.30 do 14.05 lub elektronicznie:
  na podany niżej adres e-mail z załączeniem skanu/zdjęcia skierowania do poradni lub na badanie scyntygraficzne oraz telefonu kontaktowego,
  za pomocą formularza on-line link do formularza poniżej.

  rejestracja on-line
 • Podczas rejestracji osobistej należy przedstawić aktualne skierowanie do poradni lub na badanie scyntygraficzne, Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego NFZ lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie.
 • Dla pacjentów prywatnych możliwa jest także rejestracja telefoniczna w podanych godzinach.
 • Dane teleadresowe placówki:
 • Telefon i fax: (32) 218-21-21 i (32) 218 21 22
  E-mail: izotopytychy@clinicamedica.pl
  Otwarte od poniedziałku do piątku od 06.30 do 14.05
 • Adres:
  Clinica Medica sp. j. - Zakład Medycyny Nuklearnej
  43-100 Tychy
  ul. Edukacji 102

Staże

Znajdujemy się na ogólnej "Liście Ministra Zdrowia jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizacje i staże kierunkowe" - konkretnie specjalizacje z medycyny nuklearnej.

Oferujemy możliwość odbycia stażu kierunkowego w trakcie specjalizacji w zakresie:

diagnostyki obrazowej, endokrynologii, kardiologii, medycyny nuklearnej.

Wymagane jest:

Porozumienie, z którym występuje jednostka kierująca danego lekarza na staż lub specjalizację, zawierające: a) nazwę jednostki i dane osobowe jej przedstawiciela, b) nazwę podmiotu medycznego posiadającego akredytację w zakresie szkolenia z medycyny nuklearnej: CLINICA MEDICA sp. j. Lucyna Klimczak-Gołąb i Tomasz Gołąb 43-318 Bielsko-Biała, ul. Wyspiańskiego 8, c) miejsce odbywania stażu: Zakład Medycyny Nuklearnej 43-100 Tychy, ul. Edukacji 102.

Świadectwo lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące (do tej pory od lekarzy, którzy mieli staże kierunkowe krótsze niż dwa tygodnie nie wymagano takich zaświadczeń, poza oświadczeniem ustnym od kobiet w wieku reprodukcyjnym, że nie są w ciąży).

Po odbyciu szkolenia wymagana jest Karta Szkolenia Specjalizacyjnego celem jej potwierdzenia przez prowadzącego staż lub specjalistę.